Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

 Specjalisty
w Departamencie Planowania Przymusowej Restrukturyzacji

Główne zadania:

 • analizowanie sytuacji finansowej oraz struktury bilansu banków komercyjnych;
 • pozyskiwanie i weryfikacja informacji otrzymanych od banków komercyjnych na potrzeby przymusowej restrukturyzacji, w celu realizacji ustawowych zadań Funduszu, t.j. sprawozdawczości oraz innych informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji;
 • analiza danych sprawozdawczości finansowej na potrzeby kalkulacji wymogu MREL;
 • tworzenie scenariuszy umorzenia i konwersji zobowiązań wraz z analizą kapitałów na potrzeby planowania przymusowej restrukturyzacji;
 • pozyskanie informacji oraz aktualizacja modelu Funkcji Krytycznych BFG;
 • tworzenie analiz i raportów na potrzeby przymusowej restrukturyzacji;
 • udział w opracowywaniu i aktualizacji planów przymusowej restrukturyzacji.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (rachunkowość, bankowość, finanse);
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych, instytucjach publicznych lub doradztwie (mile widziane w obszarze rachunkowości lub audytu instytucji finansowych);
 • umiejętności w obszarze analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów sektora finansowego;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • biegła obsługa komputera (w szczególności MS Office – Excel poziom zaawansowany, w tym VBA);
 • bardzo dobra organizacja pracy, duża samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy w zespole.

Oferujemy:

 • wprowadzenie merytoryczne w problematykę z zakresu przymusowej restrukturyzacji;
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej;
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego;
 • dogodną lokalizację biura w centrum miasta;
 • opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny i inne benefity.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:
rekrutacja@bfg.pl do 31 października 2021 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).