Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy kandydatów z doświadczeniem w zakresie zarządzania ryzykiem na stanowisko:

Specjalisty

w Biurze Ryzyka i Zgodności

Główne zadania:

 • wspomaganie czynności podejmowanych przez komórki organizacyjne w zakresie kontroli zarządczej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;
 • weryfikacja zgodności wewnętrznych aktów prawnych w przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi organów UE;
 • przygotowywanie stanowisk, opinii do wewnętrznych aktów prawnych w zakresie mającym wpływ na funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej lub w zakresie zarządzania ryzykiem
 • przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub wewnętrznych aktów prawnych oraz prowadzenie postępowań w zakresie wyjaśnienia zgłaszanych nieprawidłowości;
 • opracowywanie propozycji rozwiązań oraz projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie zarządzania ryzykiem lub kontroli zarządczej;
 • realizacja zadań w zakresie zarządzania ryzykiem (w tym gromadzenie, analiza, raportowanie i monitorowanie danych dotyczących zdarzeń ryzyka);
 • udział w przeprowadzaniu cyklicznej oceny ryzyka;
 • sporządzanie okresowych analiz i raportów o funkcjonowaniu systemu zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze ;
 • 2 letnie doświadczenie w instytucjach finansowych lub publicznych w obszarze projektowania procedur, instrukcji, modelowania procesów lub kontroli zarządczej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem;
 • praktyczna wiedza dot. weryfikacji zgodności wewnętrznych aktów prawnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, compliance, prowadzenia postępowań w zakresie wyjaśnienia zgłaszanych nieprawidłowości, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, mile widziana znajomość przepisów w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • umiejętności w obszarze analizy ryzyka, weryfikacji zgodności wewnętrznych aktów prawnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • biegła obsługa komputera (w szczególności MS Office – Excel);
 • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania;
 • zacięcie do rozwiązywania kompleksowych problemów;
 • bardzo dobra organizacja pracy, duża samodzielność i dokładność w działaniu;
 • umiejętność współpracy w zespole.

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego;
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej;
 • możliwość kształtowania nowych standardów i praktyk na rynku finansowym;
 • atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • atrakcyjny pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7%wynagrodzenia) prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych/hali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity.

Otwartych na zmiany zachęcamy do przesyłania CV:

rekrutacja@bfg.pl do 12 czerwca 2022 r.

 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.