Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego obronione w roku 2022.

Jury Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w składzie: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (przewodnicząca),  prof. Janina Harasim, prof. Leszek Dziawgo, dr Robert Jagiełło, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii prac doktorskich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę doktorską w kwocie 15 000 zł panu Kamilowi Pruchnikowi za pracę „Analiza przyczyn częstego występowania kryzysów bankowych. Badania empiryczne a teoria”.
  • II Nagrodę za najlepszą pracę doktorską w kwocie 8 000 zł panu Maciejowi Goniszewskiemu za pracę „Wpływ zagranicznych banków na przebieg globalnego kryzysu finansowego w wybranych krajach goszczących Unii Europejskiej”.

W kategorii prac magisterskich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę magisterską w kwocie 10 000 zł  ex aequo pani Ewelinie Kuźmie za pracę „Green banking a efektywność finansowa banków” oraz panu Mateuszowi Rojkowi za pracę „Czynniki kształtujące reakcję polskich banków na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych”.
  • Wyróżnienie za pracę magisterską w kwocie 3 500 zł panu Michałowi Paczkowi za pracę „Roszczenie o zwrot wartości zaoszczędzonych wydatków: konstrukcja ogólna oraz zastosowanie w zakresie regulacji stosunków między stronami nieważnej umowy kredytu frankowego”.

Jury postanowiło nie przyznawać nagród w kategorii prac licencjackich.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!