Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego obronionych w roku 2020.

Jury Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w składzie: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (przewodnicząca),  prof. Leszek Dziawgo, dr Robert Jagiełło, dr Olga Szczepańska, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii prac magisterskich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu za najlepszą pracę magisterską w kwocie 10 000 zł pani Magdalenie Gracy za pracę „Ekonomiczne i prawne uwarunkowania przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków”;
  • Dwie równorzędne II Nagrody za pracę magisterską w kwocie 6 000 zł pani Adriannie Gronowskiej za pracę „Wpływ nadzoru ostrożnościowego na stabilność finansową banków w wybranych krajach Europy” oraz panu Mikołajowi Węgrzynowi za pracę „Nadzór finansowy i system gwarancji depozytów a działalność parabanków na przykładzie sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce”.

W kategorii prac licencjackich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę licencjacką w kwocie 5000 zł panu Tomaszowi Jurze za pracę „Kredyty waloryzowane do franka szwajcarskiego a ryzyko systemowe w polskim sektorze bankowym”;
  • II Nagrodę za najlepszą pracę licencjacką w kwocie 2500 zł pani Aleksandrze Żywiec za pracę „Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako instytucja systemu gwarantowania depozytów w Polsce”.

Jury postanowiło nie przyznawać nagród za prace doktorskie.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!