Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej obronionych w roku 2019.

Jury Konkursu w składzie: prof. Eugeniusz Gatnar (przewodniczący), prof. Leszek Dziawgo, dr Olga Szczepańska, dr Robert Jagiełło po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii prac doktorskich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu za najlepszą pracę doktorską w kwocie 15 000 zł pani Klaudii Zielińskiej-Lont za pracę „Unia bankowa i jej implikacje dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej”,
  • II Nagrodę za pracę doktorską w kwocie 8000 zł panu Patrykowi Kaczmarkowi za pracę „Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu federalnego”.

W kategorii prac magisterskich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu za najlepszą pracę magisterską w kwocie 10 000 zł pani Anecie Kuleszy za pracę „Wpływ systemu gwarantowania depozytów na ryzyko niewypłacalności sektorów bankowych w wybranych krajach europejskich w latach 2004-2016″,
  • II Nagrodę za pracę magisterską w kwocie 6000 zł pani Jowicie Grzelak za pracę „Determinanty ryzyka upadłości banków komercyjnych Europy Środkowo-Wschodniej”.

W kategorii prac licencjackich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę licencjacką w kwocie 5000 zł panu Piotrowi Guzowi za pracę „Wpływ Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na kształtowanie postaw młodych Polaków wobec oszczędzania w bankach”,
  • II Nagrodę za najlepszą pracę licencjacką w kwocie 2500 zł panu Jackowi Mainardi za pracę „Efektywność polityki makroostrożnościowej”.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!