Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Mirosław Panek został wybrany do Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers – IADI). Wyboru na trzyletnią kadencję dokonano podczas Walnego Zgromadzenia IADI w Stambule w dniach 7-11 października 2019 r.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers – IADI) zostało utworzone w 2002 r. przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei. Jest to niezależna organizacja skupiająca instytucje gwarantowania depozytów z całego świata. Obecnie liczy 92 członków, 9 instytucji zrzeszonych i 14 partnerów. Polska jest jej członkiem od 2008 r.