Ukazał się 2 (79) 2020 numer pisma “Bezpieczny Bank”, wydany w języku angielskim, który  zawiera kilka aktualnych opracowań związanych z pandemią COVID-1, dotyczących bezpośrednio kwestii polityki pieniężnej w obliczu zakłóceń spowodowanych pandemią,  a także wpływu pandemii na funkcjonowanie gospodarki lub banków w Polsce i we Włoszech.
Ponadto w numerze przedstawiamy artykuły dotyczące polskiego systemu gwarancji depozytów oraz prowizji za udzielenie pożyczki jako instrumentu przeniesienia kosztów na konsumenta przez instytucje finansowe w Polsce.

Interesujące teksty przedstawiamy także w sekcji Miscellanea. Tym razem są to trzy opracowania przygotowane w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego. Pierwszy dotyczy wyzwań i prognoz makroekonomicznych dla Polski. Jest to piąta edycja raportu przygotowanego we współpracy z ekspertami EFC, a jednocześnie jedyne obecnie dostępne badanie krajowe obok podobnych opracowanych przez Bank Światowy i MFW. Można je traktować jako uzupełnienie wcześniej omawianych artykułów dotyczących sytuacji w Polsce podczas pandemii, w tym prognozy na lata 2021 i 2022. Kolejne dwa stanowią reprezentację stanowisk EFC w odniesieniu do dokumentów konsultacyjnych Komisji Europejskiej.

Zapraszamy do lektury!

Bezpieczny Bank 2 (79) 2020