Zapraszamy do lektury najnowszego  numeru pisma “Bezpieczny Bank”, 2 (91) 2023, podejmujący kilka aktualnych wyzwań stojących przed podmiotami rynku finansowego i jego regulatorami. Znajdą w nim Państwo m.in. artykuł szeroko ujmujący ryzyka w europejskim sektorze bankowym, z aktualną i bogatą ilustracją liczbową oraz wizualną. Umieściliśmy także opracowania traktujące o problematyce wskaźników referencyjnych – charakteryzujące reformy wskaźników referencyjnych w pięciu wybranych krajach i UE oraz dotyczący przesłanek reformy wskaźników referencyjnych stopy procentowej w kontekście stabilności i bezpieczeństwa polskiego systemu finansowego. Dopełnieniem rozważań o wskaźnikach referencyjnych jest artykuł o ryzyku stopy procentowej w działalności zakładów ubezpieczeń.

W numerze znalazł się również artykuł o tegorocznych niepokojach na rynkach finansowych zapoczątkowanych kryzysami płynnościowymi kilku banków w USA oraz w Szwajcarii, a także opracowanie o związkach pomiędzy syntetycznym wskaźnikiem ESG a stabilnością finansową banków w Europie. W numerze publikujemy również kolejną edycję wyników konsensusu prognostycznego Europejskiego Kongresu Finansowego nt. najważniejszych zagrożenia dla polityki gospodarczej, stabilności systemu finansowego i wiarygodności PLN.

Cały numer Bezpiecznego Banku nr 2 (91) 2023 można przeczytać tutaj.