Po rozpoczęciu procesu sprzedaży VeloBank S.A. 30 czerwca 2023 roku, Bankowy Fundusz Gwarancyjny otrzymał niewiążące oferty i jest w trakcie ich oceny, co kończy pierwszą rundę procesu sprzedaży. Kolejny etap procesu rozpocznie się zgodnie z harmonogramem, a wybrani inwestorzy zostaną zaproszeni do udziału w rundzie drugiej.