Bankowy Fundusz Gwarancyjny
poszukuje kandydatów na stanowisko

Eksperta

w Wydziale Przygotowania Przymusowej Restrukturyzacji
w Departamencie Przymusowej Restrukturyzacji

Główne zadania:

 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym i wykonywanie innych czynności związanych z tym postępowaniem ,
 • dokonywanie analiz przepisów prawa na potrzeby przygotowania i realizacji przymusowej restrukturyzacji,
 • przygotowywanie analiz przepisów prawa w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • opracowywanie materiałów i dokumentów związanych z bieżącymi sprawami należącymi do kompetencji Departamentu Przymusowej Restrukturyzacji.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych lub administracji publicznej w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych,
 • praktyka w zakresie przygotowywania projektów decyzji administracyjnych i korespondencji prawnej,
 • znajomość prawa bankowego i regulacji rynku finansowego,
 • znajomość zagadnień ekonomicznych i finansowych,
 • otwartość na zmiany i chęć do podejmowania nowych wyzwań
 • dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej,
 • pracę w interdyscyplinarnych zespołach zadaniowych w ramach BFG,
 • możliwość współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami  w zakresie zadań wykonywanych przez Departament  Przymusowej Restrukturyzacji,
 • opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny, FitProfit i inne benefity.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji: CV i listu motywacyjnego na adres:

rekrutacja@bfg.pl do 24 grudnia 2019 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto prosimy o zapoznanie się z Informacją w sprawie ochrony danych osobowych dla aplikujących o pracę.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.