Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

Eksperta
w Wydziale ds. Regulacji i Wspomagania
Planowania Przymusowej Restrukturyzacji
w Departamencie Planowania Przymusowej Restrukturyzacji

 Główne zadania:

 • analizowanie i opiniowanie krajowych i europejskich projektów aktów prawnych dotyczących reguł funkcjonowania systemu finansowego, w szczególności z zakresu planowania przymusowej restrukturyzacji i wyznaczania wymogu MREL,
 • uczestnictwo w grupach roboczych dotyczących legislacji z zakresu planowania przymusowej restrukturyzacji (współpraca z Ministerstwem Finansów, Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego – EBA, Komisją Europejską),
 • analiza sektora bankowego w kontekście regulacji związanych ze stabilnością finansową, w szczególności dyrektywy BRR,
 • wsparcia departamentu w zakresie prawnych aspektów planowania przymusowej restrukturyzacji.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub z zakresu finansów, bankowości ekonomii,
 • 5 letnie doświadczenie w pracy w bankowości, instytucjach publicznych (w szczególności regulujących funkcjonowanie rynku finansowego) lub doradztwie (mile widziane w obszarze compliance),
 • umiejętności opiniowania, opracowywania i redagowania projektów aktów prawnych,
 • wiedza w zakresie funkcjonowania rynku finansowego oraz regulacji nadzorczych (Prawo bankowe, BRRD, CRR/CRD, ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym),
 • znajomość języka angielskiego,
 • wiedza w zakresie zarządzania kryzysowego w systemie finansowym i funkcjonowania sieci bezpieczeństwa finansowego (KNF, NBP, MF, BFG) będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność współpracy w zespole.

Oferujemy:

 • wprowadzenie merytoryczne w problematykę z zakresu przymusowej restrukturyzacji,
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej,
 • możliwość kształtowania nowych standardów i praktyk na rynku finansowym,
 • pracę w interdyscyplinarnych zespołach zadaniowych,
 • możliwość współpracy z międzynarodowymi instytucjami regulacyjnymi w obszarze kształtowania stabilności finansowej,
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego,
 • opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny i inne benefity.

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:
rekrutacja@bfg.pl do 31 sierpnia 2020 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.