Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

Eksperta Departamencie Monitorowania Wsparcia i Dochodzenia Roszczeń

Główne zadania:

 • monitorowanie oraz egzekwowanie realizacji zobowiązań wynikających z zawartych z Funduszem umów o udzielenie pomocy finansowej lub wsparcia;
 • analiza i weryfikacja sprawozdań składanych w związku z udzieloną przez Fundusz pomocą lub wsparciem oraz przygotowywanie wniosków w sprawie rozliczania przyznanej pomocy finansowej lub wsparcia;
 • dokonywanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej banków i skok-ów korzystających z pomocy lub wsparcia i klasyfikacji należności Funduszu;
 • analiza wniosków i przygotowywanie rekomendacji w sprawie zmian warunków przyznanej pomocy finansowej lub wsparcia;
 • analiza wniosków beneficjentów i przygotowywanie rekomendacji w sprawie zarządzania prawami majątkowymi objętymi gwarancjami pokrycia strat.;
 • monitorowanie stanu i wartości zabezpieczeń wierzytelności Funduszu.;
 • przeprowadzanie kontroli w podmiotach, którym została udzielona pomoc finansowa lub wsparcie;

Oczekiwania: 

 • wykształcenie wyższe z zakresu finansów, bankowości, ekonomii lub rachunkowości;
 • doświadczenie w instytucjach finansowych w obszarze ryzyka lub windykacji;
 • doświadczenie w zakresie zarządzania portfelami kredytowymi instytucji finansowych, w tym windykacji;
 • bardzo dobra znajomość rachunkowości instytucji finansowych MSR l MSSF 9 oraz PSR;
 • bardzo dobra obsługa komputera (MS Office – Excel);
 • bardzo dobra organizacja pracy, duża samodzielność w działaniu;
 • sumienność, dokładność oraz umiejętność współpracy w zespole.

Oferujemy:

 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej;
 • możliwość kształtowania nowych standardów i praktyk na rynku finansowym
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej organizacji;
 • bardzo dobrze skomunikowane biuro w centrum Warszawy;
 • bogaty pakiet benefitów: opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny, karnety sportowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego i  CV na adres:

rekrutacja@bfg.pl do 10 lutego 2021 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.