Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.
Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

Poszukujemy:

Eksperta
w Departamencie Monitorowania Wsparcia i Dochodzenia Roszczeń

Główne zadania:

 • monitorowanie oraz egzekwowanie realizacji zobowiązań wynikających z zawartych z Funduszem umów o udzielenie pomocy finansowej lub wsparcia
 • analiza i weryfikacja sprawozdań składanych w związku z udzieloną przez Fundusz pomocą lub wsparciem oraz przygotowywanie wniosków w sprawie rozliczania przyznanej pomocy finansowej lub wsparcia
 • dokonywanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej banków i skok-ów korzystających z pomocy lub wsparcia   i klasyfikacji należności Funduszu
 • analiza wniosków i przygotowywanie rekomendacji w sprawie zmian warunków przyznanej pomocy finansowej lub wsparcia
 • analiza wniosków beneficjentów i przygotowywanie rekomendacji w sprawie zarządzania prawami majątkowymi objętymi gwarancjami pokrycia strat
 • monitorowanie stanu i wartości zabezpieczeń wierzytelności Funduszu
 • weryfikacja poprawności wysokości utworzonych przez beneficjentów pomocy finansowej lub wsparcia odpisów/rezerw
 • przeprowadzanie  kontroli w podmiotach, którym została udzielona pomoc finansowa lub wsparcie

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu finansów, bankowości, ekonomii lub rachunkowości
 • doświadczenie w instytucjach finansowych w obszarze ryzyka lub windykacji
 • doświadczenie w zakresie zarządzania portfelami kredytowymi instytucji finansowych, w tym windykacji i restrukturyzacji wierzytelności
 • bardzo dobra znajomość rachunkowości instytucji finansowych MSR l MSSF 9 oraz PSR
 • bardzo dobra obsługa komputera (MS Office – Excel)
 • bardzo dobra organizacja pracy, duża samodzielność w działaniu
 • sumienność, dokładność oraz umiejętność współpracy w zespole

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji należącej do sieci bezpieczeństwa finansowego
 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej
 • możliwość kształtowania nowych standardów i praktyk na rynku finansowym
 • dobrą atmosferę w pracy i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji
 • atrakcyjny pakiet dodatkowych świadczeń: pracowniczy program emerytalny (7% wynagrodzenia),
 • prywatną opiekę medyczną dofinansowanie karty sportowej/sali sportowej, biletów do kina/teatru i inne benefity
 • dogodną lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie metra w centrum Warszawy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@bfg.pl do 8 maja 2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).