Bankowy Fundusz Gwarancyjny
gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

poszukujemy:
Eksperta ds. bezpieczeństwa IT
w Departamencie Bezpieczeństwa

Główne zadania:

 • nadzór nad bezpieczeństwem teleinformatycznym;
 • monitorowanie, obsługa i raportowanie zdarzeń oraz incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji;
 • prowadzenie podstawowych testów bezpieczeństwa, analiz zagrożeń oraz analiz ryzyka dla istniejących oraz wdrażanych rozwiązań;
 • rozwijanie i obsługa systemów monitorujących bezpieczeństwo;
 • tworzenie i opiniowanie procedur i regulacji wewnętrznych;
 • udział w przygotowywaniu i realizacji audytów bezpieczeństwa;
 • udział w zarządzaniu planem ciągłości działania.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne);
 • praktyczna znajomość zagrożeń sieciowych oraz doświadczenie w zakresie zarządzania i konfiguracji narzędzi i technologii bezpieczeństwa IT,
 • praktyczna znajomość i doświadczenie w zakresie stosowania przynajmniej dwóch z niżej wymienionych systemów bezpieczeństwa: NG Firewall, IPS/IDS, SIEM, DLP, VPN, MDM;
 • praktyczna znajomość protokołów i usług sieciowych, w tym wirtualnych sieci prywatnych oraz zagadnień związanych z kryptografią;
 • doświadczenie w zakresie projektowania, utrzymania i weryfikacji efektywności mechanizmów kontrolnych stosowanych w obszarze bezpieczeństwa IT;
 • umiejętność agregowania informacji z wielu źródeł, sporządzania analiz, raportów, dokumentacji;
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, kompleksowego wykorzystania wiedzy, organizacji pracy własnej, komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole;
 • znajomość standardów i procedur dotyczących bezpieczeństwa informacji i IT, w tym norm ISO serii 27000, rekomendacji KNF dotyczących obszaru IT i chęć rozwijania tej wiedzy;
 • wiedza i doświadczenie w  zakresie prowadzenia testów penetracyjnych oraz certyfikaty potwierdzające zdobyte tytuły w obszarze bezpieczeństwa IT będą dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego;
 • bardzo dobrą lokalizację w centrum Warszawy;
 • opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny, FitProfit i inne benefity.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:

rekrutacja@bfg.pl  do 31 października 2021 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.