Bankowy Fundusz Gwarancyjny w dniu 28 kwietnia złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. (GNB). Jest to kolejny standardowy etap procedury przymusowej restrukturyzacji, a Fundusz tym samym wypełnił zobowiązanie w tym zakresie nałożone przez Komisję Europejską.

Złożenie wniosku w żaden sposób nie wpływa na sytuację VeloBank S.A., klientów tego banku oraz bezpieczeństwa środków w nim zgromadzonych. Wniosek nie wpływa również na sytuację osób posiadających kredyt walutowy w Getin Noble Bank S.A.

Do czasu ogłoszenia upadłości bankiem niezmiennie zarządza Administrator wyznaczony przez BFG. Po ogłoszeniu upadłości przez sąd wierzyciele banku będą mogli zgłaszać roszczenia do masy upadłości.

Należy przypomnieć, że 30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Bank S.A. gdyż spełnione zostały wszystkie przesłanki ustawowe, w tym zagrożenie upadłością, która była jedyną alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji