W dniach 4-5 września 2023 r. delegacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pod przewodnictwem Prezesa BFG uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami instytucji gwarantujących depozyty zrzeszonych w IADI i EFDI. Dyskusje dotyczyły m.in. ram regulacyjnych dotyczących zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym i gwarantowania depozytów (CMDI). Ponadto omawiano wnioski z działań instytucji nadzorczych w USA i Szwajcarii w pierwszej połowie 2023 r.
Spotkanie, zorganizowane wspólnie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers – IADI) oraz Europejskie Forum Gwarantów Depozytów (European Forum of Deposit Insurers – EFDI), odbyło się w siedzibie Związku Niemieckich Banków (Der Bundesverband Deutscher Banken) w Berlinie.