BFG rozpoczyna proces sprzedaży VeloBank S.A.

VeloBank to bank uniwersalny, oferujący innowacyjne rozwiązania finansowe, ułatwiające codzienność klientom indywidualnym, małym i średnim firmom, wybranym korporacjom oraz samorządom i wspólnotom mieszkaniowym, również w zakresie zielonej transformacji energetycznej. BFG posiada 51% akcji VeloBank S.A., a 49% należy do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK).

Rozpoczęcie procesu sprzedaży nie wpływa na działalność VeloBanku ani na obsługę jego klientów.

Więcej informacji można znaleźć w załączniku, a dodatkowe informacje o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. są na stronie Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A.