Informujemy, że ukazał się nowy numer pisma „Bezpieczny Bank” (2/87/2022). Numer, pod redakcją dr hab. Jacka Jastrzębskiego,  prof. UW, przewodniczącego KNF, poświęcony jest prawnym zagadnieniom sektora finansowego. Autorami tekstów przedstawionych w tym numerze są przedstawiciele środowisk akademickich i praktycy prawa, czerpiący wiedzę i doświadczenie z wieloletniego stosowania przepisów, czy to z pozycji podmiotów komercyjnych sektora finansowego, czy też z perspektywy instytucji publicznych odpowiedzialnych za nadzór i dialog z tym sektorem.

W numerze znajdą Państwo m.in. artykuły poświęcone aspektom prawnym i regulacyjnym dotyczącym cyberbezpieczeństwa i zrównoważonych finansów. Istotne miejsce w tym wydaniu „Bezpiecznego Banku” zajmują też rozważania związane z transakcjami restrukturyzacyjnymi, w szczególności realizowanymi w ramach reżimu przymusowej restrukturyzacji (resolution).

Powyższe zjawiska występują w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i pojawiających się wciąż kolejnych innowacji finansowych, stanowiących zarówno szanse rozwojowe rynku finansowego, jak i wyzwania regulacyjne lub nadzorcze. Kwestie finansowania społecznościowego i transponowanych obecnie do polskiego porządku prawnego regulacji unijnych w tym obszarze są również tematem jednego z przedstawianych w numerze artykułów.

Niezbędna wydaje się refleksja nad tym, jak przemiany rynku finansowego wpływają na aktualność i adekwatność tradycyjnych pojęć podstawowych, a z drugiej strony – na ile owe podstawowe pojęcia odpowiadają potrzebom zmieniającego się rynku. Przyczynkiem do tego typu refleksji, a być może i szerszej dyskusji, stać się może zawarta w tym numerze analiza tak podstawowej kwestii, jak ustawowa definicja banku.

Numer 2/87/2022 „Bezpiecznego Banku” jest dostępny na stronie https://ojs.bfg.pl/

Zapraszamy do lektury!