Informujemy, że ukazał się nowy numer pisma „Bezpieczny Bank” (1/86/2022). Jest to numer poświęcony przede wszystkim sytuacji na Ukrainie, będącej w stanie wojny. W dziale „Problemy i poglądy” głos zabrali naukowcy z Ukrainy, charakteryzując wybrane obszary lub aspekty szeroko pojętych finansów broniącego się przed brutalną agresją państwa i jego obywateli. Niezwykle aktualne są sprawozdania dotyczące funkcjonowania systemu finansowego w warunkach działań wojennych. Przedstawiony na końcu działu artykuł traktujący szerzej o niektórych finansowych konsekwencjach wojny na Ukrainie również ma bardzo aktualny charakter.

W dziale „Miscellanea” zamieszczamy omówienie dwudziestu komentarzy eksperckich wydanych pod wspólnym tytułem „Kredyty frankowe. Antologia komentarzy eksperckich”. Ranga problemu kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut obcych oraz potencjalne konsekwencje kształtowania  orzecznictwa sądów powszechnych  w Polsce w przedmiocie sporu kredytobiorców z bankami stanowi bardzo mocną przesłankę za popularyzacją tej tematyki.

W dziale „Recenzje” Czytelnicy dowiedzą się o monografii pt. “Zrównoważone rynki finansowe. Perspektywa krajowa i międzynarodowa”. Do niedawna problematyka ta stanowiła główny nurt zainteresowania, jednak wydarzenia związane z wojną na Ukrainie zepchnęły ją na dalszy plan – choć w długiej perspektywie ma ona wręcz egzystencjalny charakter.

Numer 1/ 86/2022 “Bezpiecznego Banku” jest dostępny na stronie https://ojs.bfg.pl/

Zapraszamy do lektury!