Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego obronione w roku 2021.

Jury Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w składzie: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (przewodnicząca),  prof. Janina Harasim, dr Olga Szczepańska, prof. Leszek Dziawgo, dr Robert Jagiełło, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi

Rozstrzygnięcie Konkursu BFGCzytaj dalej….

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 872, „ustawa zmieniająca ustawę o listach zastawnych”), do dnia 31 października 2022 r. został zawieszony obowiązek wniesienia należnych za rok 2022 składek na obowiązkowy system gwarantowania

Zawieszenie wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków do 31 października 2022 r.Czytaj dalej….

STARSZE>>