W dniach 4-5 września 2023 r. delegacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pod przewodnictwem Prezesa BFG uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami instytucji gwarantujących depozyty zrzeszonych w IADI i EFDI. Dyskusje dotyczyły m.in. ram regulacyjnych dotyczących zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym i gwarantowania depozytów (CMDI). Ponadto omawiano wnioski z działań instytucji nadzorczych w USA i Szwajcarii w pierwszej

BFG uczestniczy w dyskusjach dot. CMDICzytaj dalej….

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) na swojej stronie internetowej opublikował polskojęzyczną wersję wytycznych w sprawie testowania możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (ang. Resolvability testing guidelines). Przedmiotowe wytyczne uzupełniają, opublikowane w 2022 r. wytyczne EBA/GL/2022/01 w sprawie poprawy możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla instytucji i organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Publikacja wytycznych w sprawie testowania możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacjiCzytaj dalej….

STARSZE>>