Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Mirosław Panek został wybrany do Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers – IADI). Wyboru na trzyletnią kadencję dokonano podczas Walnego Zgromadzenia IADI w Stambule w dniach 7-11 października 2019 r.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers – IADI) zostało utworzone w 2002 r

Prezes BFG Mirosław Panek wybrany do Rady Wykonawczej IADICzytaj dalej….

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
zaprasza do udziału w

KONKURSIE

na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2019 roku, napisanych w języku polskim.

KONKURSCzytaj dalej….

STARSZE>>