Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 872, „ustawa zmieniająca ustawę o listach zastawnych”), do dnia 31 października 2022 r. został zawieszony obowiązek wniesienia należnych za rok 2022 składek na obowiązkowy system gwarantowania

Zawieszenie wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków do 31 października 2022 r.Czytaj dalej….

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego na swojej stronie internetowej opublikował polskojęzyczną wersję wytycznych w sprawie poprawy możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (ang. Resolvability guidelines).

Zobowiązane do ich stosowania są organy przymusowej restrukturyzacji oraz instytucje objęte zakresem podmiotowym dyrektywy BRR z wyłączeniem instytucji, których plan przymusowej restrukturyzacji zakłada przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Podmioty te zobowiązane są osiągnąć

Publikacja wytycznych w sprawie poprawy możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacjiCzytaj dalej….

STARSZE>>