Piotr Tomaszewski, Prezes Zarządu BFG został członkiem Grupy Roboczej ds. Planowania Strategicznego (Strategic Planning Working Group, SPWG) Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers, IADI). Grupa ta będzie odpowiedzialna za wypracowanie rozwiązań, które umożliwią przeprowadzenie reformy w ramach stowarzyszenia.

Prezes Zarządu BFG członkiem Grupy Roboczej ds. Planowania Strategicznego IADICzytaj dalej….

Ukazał się 2 (79) 2020 numer pisma “Bezpieczny Bank”, wydany w języku angielskim, który  zawiera kilka aktualnych opracowań związanych z pandemią COVID-1, dotyczących bezpośrednio kwestii polityki pieniężnej w obliczu zakłóceń spowodowanych pandemią,  a także wpływu pandemii na funkcjonowanie gospodarki lub banków w Polsce i we Włoszech.
Ponadto w numerze przedstawiamy artykuły dotyczące polskiego systemu gwarancji depozytów

Nowy numer pisma “Bezpieczny Bank”Czytaj dalej….

STARSZE>>