Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) informuje, że na ogólnodostępnej stronie internetowej pod adresem https://krajowyfunduszgwarancyjny.pl/ podmiot określający się jako Krajowy Fundusz Gwarancyjny S.A., opublikował logotyp Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co może wprowadzać potencjalnych odbiorców komunikatów strony internetowej w błąd, co do wzajemnych relacji KFG S.A. z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna (KFG Spółka Akcyjna wg danych

Oświadczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie posługiwania się logotypem BFG przez podmiot określający się jako Krajowy Fundusz Gwarancyjny S.A.Czytaj dalej….

STARSZE>>