Повернення частини вкладів, що не гарантується Фондом «Bankowy Fundusz Gwarancyjny»

Частина вкладів, що не гарантується Фондом «Bankowy Fundusz Gwarancyjny» надалі є зобов’язаннями банку або кооперативної ощадно-кредитної спілки. Після оголошення банкрутства банку/спілки ця сума може бути повернена в рамках провадження у справі про банкрутство. Вкладник повинен повідомити про свої вкладені кошти протягом терміну, що вказаний в судовому рішенні про оголошення банкрутства банку/спілки.

Термін виплати гарантованих коштів

Відповідно до Закону Польщі «Про Банківський гарантійний фонд, систему гарантування вкладів та примусову реструктуризацію» виплати гарантованих коштів повинні бути здійснені протягом 7 робочих днів з дати виконання умови гарантії.

Вищевказаний термін не застосовується для виплат гарантованих коштів, що проводяться у випадках, якщо:

  • існують обґрунтовані сумніви щодо даних вкладника або його прав на отримання гарантованих коштів;
  • гарантовані кошти є предметом судового розгляду;
  • гарантовані кошти виникають з договору про рахунок IKE або IKZE;
  • розмір виплати гарантованих коштів перевищує ліміт еквівалента в польських злотих 100 000 EUR (особливі випадки);
  • виплати здійснюються вкладникам філії банку, яка розташована за межами Польщі.

Термін подання претензій за гарантією закінчується через 5 років з дати виконання умови гарантії.

Місце отримання гарантованих коштів

Гарантовані кошти виплачуються тимчасовою адміністрацією банку/спілки або суб’єктом, з яким Фонд «Bankowy Fundusz Gwarancyjny» укладе договір про здійснення виплат гарантованих коштів, в місцях та термінах, оприлюднених Фондом. Після цього терміну виплати здійснюються Фондом до закінчення строку давності претензій за гарантією.

Валюта, в якій виплачуються гарантовані кошти

Гарантії поширюються на вклади в польських злотих та іноземній валюті. Незалежно від валюти депозиту, виплата гарантованих коштів буде здійснюватися в польських злотих.