Фонд «Bankowy Fundusz Gwarancyjny» працює для забезпечення стабільності національної фінансової системи: гарантує вклади, накопичені в банках та кредитних спілках, а також відповідає за проведення примусової реструктуризації фінансових установ, яким загрожує банкрутство.

Основними завданнями Фонду є:

  • виплата коштів, що гарантовані вкладникам та виконання інших обов’язків, що випливають з гарантування вкладів;
  • контроль даних, що містяться в системах розрахунків суб’єктів, охоплених системою гарантування;
  • збір та аналіз інформації про суб’єктів, що охоплені системою гарантування;
  • підготовка, оновлення та оцінка здійсненності планів примусової реструктуризації та групових планів примусової реструктуризації;
  • проведення примусової реструктуризації;
  • погашення та списання інструментів капіталу.

В межах реструктуризації кредитних спілок, в яких виникла небезпека неплатоспроможності, завданнями Фонду є:

  • надання поворотної фінансової допомоги;
  • викуп кредитної заборгованості спілок;
  • надання підтримки суб’єктам, які набувають кредитні спілки, окремі майнові права або окремі зобов’язання спілок, або покупцям підприємства спілки в ліквідації, його організованої частини або окремих майнових прав;
  • перевірка правильності використання допомоги та підтримки.

Фонд «Bankowy Fundusz Gwarancyjny» з місцезнаходженням у Варшаві є юридичною особою, що діє відповідно до Закону Польщі «Про Банківський гарантійний фонд, систему гарантування вкладів та примусову реструктуризацію» від 10 червня 2016 р. (Законодавчий вісник від 2017 р., поз. 1937 зі змінами та доповненнями), який набув чинності 9 жовтня 2016 р.

Закон впровадив до національного законодавства положення Директиви Європейського парламенту та Ради 2014/49/ЄС від 16 квітня 2014 р. про системи гарантування вкладів та Директиви Європейського парламенту та Ради 2014/59/ЄС від 15 травня 2014 р., що встановлює рамки для потреб проведення коригувальних дій, реструктуризації та упорядкованої ліквідації по відношенню до кредитних установ та інвестиційних компаній.