Гарантійний захист поширюється на грошові кошти та суми, що підлягають виплаті на користь фізичних осіб та:

у випадку банку або філії іноземного банку:

 • юридичних осіб;
 • організаційних підрозділів, що не є юридичними особами, яких окремий закон визначає як правоздатних;
 • шкільних ощадних кас;
 • батьківських комітетів.

у випадку кооперативної ощадно-кредитної спілки:

 • неурядових організацій відповідно до Закону Польщі «Про суспільно корисну діяльність та про волонтерство»;
 • організаційних підрозділів Церкви або релігійного об’єднання, що є юридичними особами;
 • кооперативу;
 • профспілок;
 • житлових співтовариств.

Гарантійний захист не поширюється на грошові кошти та суми, що підлягають виплаті на користь:

 • Державного казначейства;
 • Національного банку Польщі;
 • банків, іноземних банків та кредитних установ відповідно до Закону Польщі «Банківське право»;
 • кооперативних ощадно-кредитних спілок (вклади, внесені спілкою в іншій спілці) та Національної кооперативної ощадно-кредитної спілки;
 • фінансових установ відповідно до Регламенту 575/2013 щодо пруденційних вимог для кредитних установ та інвестиційних компаній, що замінює Регламент (ЄС) № 648/2012;
 • інвестиційних компаній відповідно до Регламенту 575/2013;
 • осіб та суб’єктів, не ідентифікованих відповідно банком, кооперативною ощадно-кредитною спілкою або філією іноземного банку;
 • страхових компаній та установ перестрахування;
 • інвестиційних фондів та об’єднань інвестиційних фондів;
 • пенсійних фондів та пенсійних об’єднань;
 • підрозділів територіального самоврядування;
 • органів державної влади інших країн.

Детальний каталог суб’єктивних виключень міститься в ст. 22 п. 1 Закону Польщі «Про Банківський гарантійний фонд, систему гарантування вкладів та примусову реструктуризацію».