1. Які суб’єкти беруть участь в системі гарантування вкладів?

2. Чи гарантії BFG мають філії банків, що мають головний офіс в інших країнах-членах ЄС та що здійснюють діяльність на території РП?

3. Чи гарантіями BFG охоплюються кошти, надані суб’єктам, що не мають дозволу Комісії фінансового нагляду на приймання грошових вкладів для обтяження їх ризиком?

4. Хто такий вкладник?

5. Чиї вклади не підлягають захистові?

6. Що гарантується?

7. Чи кошти, сплачені як внески та частки гарантуються?

8. Чи гарантіями охоплені кошти на рахунках, що ведуться у валюті іншій, ніж PLN?

9. Чи гарантіями Фонду охоплені також відсотки від коштів, накопичених на рахунках?

10. Чи ліміт гарантії застосовується до одного рахунку, чи також до всіх рахунків вкладника, накопичених в даному банку або спілці?

11. Чи гарантіями BFG охоплені спільні рахунки?

12. Хто має право на гарантовані кошти у випадку рахунку довірчого управління?

13. Чи спільна власність подружжя впливає на розмір гарантії?

14. Чи неповнолітня особа є вкладником?

15. Хто має право на гарантовані кошти у випадку рахунку інвестиційної компанії

16. Чи на всі вклади, що пропонуються відділенням банку або спілкою, поширюються гарантії BFG у випадку виконання умови гарантії?

17. Що таке дата виконання умови гарантії?

18. Який курс використовується для розрахунку гарантійного ліміту 100 000 EUR в польських злотих?

19. Коли Комісія фінансового нагляду приймає рішення про призупинення діяльності банку або спілки?

20. Яким чином вкладники повідомляються про початок виплати гарантованих коштів?

21. Яким чином вкладник може отримати свої гарантовані кошти?

22. Чи можливо отримати гарантовані кошти після завершення виплат суб’єктом, що здійснює виплати?

23. Як виглядає процедура виплати гарантійних коштів Фондом «Bankowy Fundusz Gwarancyjny»?

24. Що відбувається з грошовими коштами, розмір яких перевищує ліміт гарантії Фонду? Чи можна їх повернути?

25. Протягом якого терміну можна отримати гарантовані кошти?

 

1. Які суб’єкти беруть участь в системі гарантування вкладів?

Системою гарантування вкладів охоплені кошти, накопичені:
1) у всіх вітчизняних банках, тобто банках, які мають головний офіс на території Республіки Польща, незалежно від форми їх діяльності (у формі акціонерних товариств та кооперативів), за винятком банку «Bank Gospodarstwa Krajowego» (державного банку) іпотечні банки (які, як правило, не здійснюють депозитну діяльність);
2) у всіх кооперативних ощадно–кредитних спілках;
3) у філіях іноземних банків (тобто філіях банків з головним офісом на території країни, що не є членом ЄС) в межах, в яких система гарантування вкладів в цій країні не забезпечує виплати коштів принаймні в межах та у розмірі, визначених в Законі Польщі «Про Банківський гарантійний фонд, систему гарантування вкладів та примусову реструктуризацію».

вгору

2. Чи гарантії BFG мають філії банків, що мають головний офіс в інших країнах-членах ЄС та що здійснюють діяльність на території РП?

Відповідно до правил, прийнятих в Європейському Союзі, філії банків, що мають головний офіс в інших країнах-членах ЄС (ці банки називаються кредитними установами) та що здійснюють діяльність на території Польщі, належать до системи гарантування вкладів своєї країни (країни місцезнаходження головного офісу). Рівень гарантії у всіх країнах-членах Європейського Союзу з 31 грудня 2010 р. становить 100 000 EUR (або його еквівалент у національній валюті).

вгору

3. Чи гарантіями BFG охоплюються кошти, надані суб’єктам, що не мають дозволу Комісії фінансового нагляду на приймання грошових вкладів для обтяження їх ризиком?

Кошти, надані суб’єктам, що не мають дозволу Комісії на збір грошових коштів від інших осіб з метою надання кредитів, грошових позик або обтяження ризиком цих коштів іншим чином, не охоплюються гарантіями BFG.
Комісія фінансового нагляду, у доступному на її веб-сайті «Списку публічних попереджень» перераховує суб’єктів, щодо яких вона повідомила про підозру у вчиненні злочину відповідно до ст. 171 п. 1-3 Закону Польщі — «Банківське право» (між іншим ведення банківської діяльності, зокрема приймання грошових вкладів для обтяження їх ризиком, без дозволу Комісії фінансового нагляду).

вгору

4. Хто такий вкладник?

Вкладник – це особа або суб’єкт, що має право на гарантовані кошти.

У випадку банку або філії іноземного банку вкладниками є:

 • фізичні особи;
 • юридичні особи;
 • організаційні підрозділи, що не є юридичними особами, але є правоздатними;
 • шкільні ощадні каси;
 • робітничі кредитно-позикові спілки;
 • батьківських комітетів.

У випадку кооперативних ощадно–кредитних спілок вкладниками є:

 • фізичні особи;
 • неурядові організації відповідно до Закону Польщі «Про суспільно корисну діяльність та про волонтерство»;
 • організаційні підрозділи Церкви або релігійного об’єднання, що є юридичними особами;
 • кооперативи;
 • профспілки;
 • житлові співтовариства.

Закон Польщі «Про банківський гарантійний фонд, систему гарантування вкладів та примусову реструктуризацію» (в ст. 22 п. 1) передбачає також те, що не всі власники рахунків в банках та кредитних спілках мають статус вкладника (див. питання 5).

вгору

5. Чиї вклади не підлягають захистові?

Гарантійним захистом — як в банках, так і в кооперативних ощадно–кредитних спілках — не охоплюються кошти, депоновані:

 • Державним казначейством;
 • Національним банком Польщі;
 • банками, іноземними банками та кредитними установами, про які йдеться в Законі Польщі — Банківське право;
 • кооперативними ощадно-кредитними спілками та Національною кооперативною ощадно-кредитною спілкою;
 • фондом «Bankowy Fundusz Gwarancyjny»;
 • фінансовими установами відповідно до Регламенту 575/2013 щодо пруденційних вимог для кредитних установ та інвестиційних компаній, що замінює Регламент (ЄС) № 648/2012;
 • інвестиційними компаніями відповідно до вищевказаного Регламенту 575/2013 та визнаними інвестиційними компаніями з третьої країни, про які йдеться в ст. 4 аб. 1 п. 25 цього Регламенту;
 • особами та суб’єктами, які не були ідентифіковані відповідно банком або спілкою;
 • вітчизняними та іноземними страховими компаніями, а також вітчизняними та іноземними установами перестрахування, про які йдеться в Законі Польщі «Про страхування та перестрахування»;
 • інвестиційними фондами, об’єднаннями інвестиційних фондів, іноземними фондами, управляючими товариствами та філіями інвестиційних об’єднань, про які йдеться в Законі Польщі «Про інвестиційні фонди та управління альтернативними інвестиційними фондами»;
 • відкритими пенсійними фондами, робітничими пенсійними фондами, універсальними пенсійними об’єднаннями та робітничими пенсійними об’єднаннями, про які йдеться в Законі Польщі «Про організацію та функціонування пенсійних фондів»;
 • підрозділами територіального самоврядування;
 • органами державної влади іншої країни-члена ЄС та третьої країни, зокрема центральних, регіональних управлінь та підрозділів територіального самоврядування цих країн.

вгору

6. Що гарантується?

У випадку банків система гарантування вкладів захищає грошові кошти, накопичені вкладником на всіх видах банківських рахунків, яких він є власником, як в польських злотих, так і в іноземних валютах.

Гарантіями також охоплюються:

 • інші суми вкладника, що підлягають виплаті та що виникають з договорів про банківський рахунок;
 • суми вкладника, що підлягають виплаті та що виникають з проведення банком банківських грошових розрахунків;
 • суми вкладника, що підлягають виплаті та що виникають з банківських цінних паперів, емітованих до 2 липня 2014 р.

Гарантія системи поширюється також на зобов’язання банку при здійсненні розпорядження вкладом на випадок смерті та за свідчення ритуальних послуг для власника рахунку, якщо строки виконання зобов’язання закінчилися до дати призупинення діяльності банку.

У випадку спілки система гарантування вкладів захищає грошові кошти, накопичені у спілці вкладником на всіх видах рахунків, яких він є власником, як в польських злотих, так і в іноземних валютах. Гарантіями також охоплюються:

 • інші суми вкладника, що підлягають виплаті та що виникають з договорів про рахунок;
 • інші суми вкладника, що підлягають виплаті та що виникають з проведення спілкою фінансових розрахунків.

Гарантія системи поширюється також на зобов’язання спілки при здійсненні розпорядження вкладом на випадок смерті та за свідчення ритуальних послуг для власника рахунку, якщо строки виконання зобов’язання закінчилися до дати призупинення діяльності спілки.

Необхідно звернути увагу на те, що у випадку деяких продуктів, що доступні клієнтам банків та спілок, банки та спілки є посередниками лише у продажу (це стосується, наприклад, паїв інвестиційних фондів чи страхових продуктів) і ці продукти не охоплюються гарантіями системи гарантування. Банки та спілки можуть пропонувати також комбіновані продукти, наприклад, вклади та паї інвестиційних фондів — тоді гарантії поширюються тільки на частину продукту, яким є вклад.

вгору

7. Чи кошти, сплачені як внески та частки гарантуються?

Ні, кошти, сплачені кооперативному банку або кооперативній ощадно-кредитній спілці як частки, вступні або членські внески, гарантіями не охоплюються.

вгору

8. Чи гарантіями охоплені кошти на рахунках, що ведуться у валюті іншій, ніж PLN?

Гарантійним захистом охоплені накопичені кошти як в польських злотих, так і в іноземній валюті. Незалежно від валюти рахунку виплата гарантованих коштів відбувається в польських злотих.

вгору

9. Чи гарантіями Фонду охоплені також відсотки від коштів, накопичених на рахункахh?

Ліміт суми, гарантованої BFG, охоплює кошти, накопичені на рахунках відповідно до стану на дату виконання умови гарантування разом з відсотками, нарахованими до цієї дати, відповідно до процентної ставки, що вказана у договорі, незалежно від терміну їх виплати.

вгору

10. Чи ліміт гарантії застосовується до одного рахунку, чи також до всіх рахунків вкладника, накопичених в даному банку або спілці?

Максимальна сума коштів, яка може бути повернута одному вкладнику в рамках гарантії BFG в даному банку або спілці еквівалентна в польських злотих 100 000 EUR, незалежно від кількості рахунків, власником яких є вкладник в цьому банку або спілці. Підставою для розрахунку належної від Фонду суми є сума, що підлягає виплаті банком або спілкою (сума коштів, накопичених на всіх іменних рахунках та інших сум, що підлягають виплаті та що охоплені гарантіями).

вгору

11. Чи гарантіями BFG охоплені спільні рахунки?

Спільні рахунки також охоплені гарантіями. У випадку спільного рахунку гарантована сума розраховується окремо для кожного зі співвласників рахунку. Сума вкладника, що підлягає виплаті із спільного рахунку розраховується наступним чином: кошти на рахунку діляться між всіма співвласниками відповідно до положень договору про рахунок, а якщо таких положень немає — встановлюються для всіх рівні частини та розраховується розмір гарантії для кожного зі співвласників рахунку окремо.

вгору

12. Хто має право на гарантовані кошти у випадку рахунку довірчого управління?

У випадку рахунку довірчого управління (наприклад, житлового довірчого рахунку), вкладником є кожен із довірителів в межах, що виникають з його участі у сумі, накопиченій на рахунку. В межах залишку суми вкладником є повірений. Необхідно пам’ятати, що підставою розрахунку суми вкладника для виплати від Фонду є сума всіх сум цього вкладника, що підлягають виплаті банком або спілкою (див. питання 10).

вгору

13. Чи спільна власність подружжя впливає на розмір гарантії?

Ні. Кожен з подружжя розглядається як окремий вкладник незалежно від взаємовідносин власності.

вгору

14. Чи неповнолітня особа є вкладником?

Так. Якщо неповнолітній є власником іменного банківського рахунку або рахунку у спілці або він має право на інші кошти від банку або спілки, що охоплені гарантією, він є вкладником відповідно до положень Закону Польщі «Про банківський гарантійний фонд, систему гарантування вкладів та примусову реструктуризацію» та має право на гарантовану суму.

вгору

15. Хто має право на гарантовані кошти у випадку рахунку інвестиційної компанії?

У випадку ведення банком рахунку інвестиційної компанії, на якому накопичені кошти надані її клієнтами у зв’язку з наданням цією компанією маклерських послуг, вкладником є кожен з цих клієнтів в межах, що виникають з його участі у сумі, накопиченій на рахунку. Необхідно пам’ятати, що підставою розрахунку суми вкладника для виплати від Фонду є сума всіх сум цього вкладника, що підлягають виплаті банком (див. питання 10).

вгору

16. Чи на всі вклади, що пропонуються відділенням банку або спілкою, поширюються гарантії BFG у випадку виконання умови гарантії?

Вкладаючи кошти в банку або спілці, клієнти все частіше зустрічаються з великою різноманітністю продуктів. Не завжди легко відповісти на питання, чи даний продукт охоплений гарантіями BFG. На практиці, щоб відповісти на таке запитання, необхідно з’ясувати два моменти:

 • по-перше: з ким клієнт підписує договір? Підписання договору у відділені банку або спілки ще не означає, що банк або спілка є стороною цього договору. Часто банки або спілки виступають у ролі посередника. У такому випадку, клієнт при придбанні продукту в банку або спілці підписує договір з іншим фінансовим суб’єктом, наприклад, зі страховою компанією. Дуже важливо з’ясувати, хто є стороною договору. Якщо стороною договору не є банк або спілка, тоді на вклади не поширюються гарантії BFG;
 • по-друге: чи договір, що укладається клієнтом є договором про банківський рахунок — у випадку банку або договором про рахунок — у випадку кооперативної ощадно-кредитної спілки.

У випадку будь-яких сумнівів необхідно запитати працівника банку/спілки про вид договору, що укладається. На практиці, якщо ми користуємося стандартними вкладами, строковими депозитами, поточними рахунками, не варто перейматися, оскільки всі ці інструменти охоплені гарантіями BFG.

вгору

17. Що таке дата виконання умови гарантії?

Зобов’язання BFG перед вкладником у зв’язку з гарантуванням вкладів виникає на дату виконання умови гарантії, тобто — у випадку вітчизняного банку або спілки — на дату, що вказана у рішенні Комісії фінансового нагляду як дата призупинення діяльності банку або спілки та призначення відповідно тимчасової адміністрації, якщо вона не була призначена раніше, а також звернення до відповідного суду із заявою про оголошення банкрутства або також на дату звернення BFG до відповідного суду із заявою про оголошення банкрутства, у зв’язку з проведенням примусової реструктуризації банку або спілки.

вгору

18. Який курс використовується для розрахунку гарантійного ліміту 100 000 EUR в польських злотих?

Для розрахунку розміру EUR в польських злотих приймається оголошений Національним банком Польщі середній курс на дату виконання умови гарантії (тобто на дату, що вказана у рішенні Комісії фінансового нагляду як дата призупинення діяльності банку або спілки та призначення відповідно тимчасової адміністрації, а також звернення до відповідного суду із заявою про оголошення банкрутства або також на дату звернення BFG до відповідного суду із заявою про оголошення банкрутства, у зв’язку з проведенням примусової реструктуризації банку або спілки).

вгору

19. Коли Комісія фінансового нагляду приймає рішення про призупинення діяльності банку або спілки?

У випадку, якщо:

 • відповідно до балансу на кінець звітного періоду активів банку не вистачає для виконання його зобов’язань

або

 • з причин, безпосередньо пов’язаних з фінансовим станом банку, він не виконує своїх зобов’язань по виплаті гарантованих коштів перед вкладником

Комісія фінансового нагляду приймає рішення про призупинення діяльності банку та призначення тимчасової адміністрації, якщо вона не була призначена раніше, а також одночасно

 • приймає рішення про його переймання іншим банком, за згодою банку, що переймає,

або

 • звертається до відповідного суду із заявою про оголошення банкрутства банку.

У цьому останньому випадку відбувається виконання умови гарантії та виплата гарантованих коштів.

У випадку кооперативної ощадно-кредитної спілки Комісія фінансового нагляду приймає рішення про призупинення діяльності спілки, якщо на звітну дату активів спілки не вистачає для виконання її зобов’язань. Комісія може також прийняти рішення про призупинення діяльності спілки у випадку, якщо з причин, безпосередньо пов’язаних з її фінансовим станом, вона не виконує своїх зобов’язань по виплаті гарантованих коштів перед вкладником. В обох випадках відбувається виконання умови гарантії та виплата гарантованих коштів.

вгору

20. Яким чином вкладники повідомляються про початок виплати гарантованих коштів?

Спосіб та термін виплати гарантованих коштів будуть оприлюднені Фондом «Bankowy Fundusz Gwarancyjny» шляхом оголошення у загальнонаціональному віснику. Інформація також буде розміщена на веб-сайті Фонду.

вгору

21. Яким чином вкладник може отримати свої гарантовані кошти?

Кошти можна отримати готівкою або переказом на вказаний рахунок у встановлених Фондом місці та термінах. Після цього періоду отримати гарантовані кошти можна в Офісі Фонду — після заповнення відповідної заяви про виплату гарантованих коштів — протягом 5 років з дати виконання умови гарантії.

вгору

22. Чи можливо отримати гарантовані кошти після завершення виплат суб’єктом, що здійснює виплати?

Так. Після завершення виплат суб’єктом, що здійснює виплати із заявою про виплату гарантованих коштів можна звернутися до Фонду «Bankowy Fundusz Gwarancyjny» (протягом 5 років з дати виконання умови гарантії).

вгору

23. Як виглядає процедура виплати гарантійних коштів Фондом «Bankowy Fundusz Gwarancyjny»?

Процедура виплати гарантійних коштів виглядає наступним чином:

 • тимчасова адміністрація банку або спілки оформлює список вкладників та не пізніше, ніж протягом 3 робочих днів з дати виконання умови гарантії передає його Фонду «Bankowy Fundusz Gwarancyjny»;
 • Правління Фонду проводить поточну перевірку підготовки списку вкладників тимчасовою адміністрацією банку або спілки;
 • виплати гарантованих коштів здійснює від імені та на рахунок Фонду відповідно тимчасова адміністрація або суб’єкт, з яким Правління Фонду укладе договір про здійснення виплат гарантованих коштів. Рішення щодо цього приймає Правління Фонду;
 • тимчасовій адміністрації або суб’єкту, з яким Правління Фонду уклало договір про здійснення виплат гарантованих коштів, Правління Фонду передає список виплат, що містить дані, необхідні для здійснення виплат;
 • Правління Фонду приймає рішення, в якому визначає, зокрема, інформацію про суб’єкт, за посередництвом якого будуть здійснені виплати гарантованих коштів, спосіб здійснення виплат та суму гарантованих коштів, що була передана для виплат гарантованих коштів. Це рішення оприлюднюється шляхом оголошення у загальнонаціональному віснику.
 • Фонд передає відповідно тимчасовій адміністрації або суб’єкту, з яким укладено договір про здійснення виплат гарантованих коштів, суми для виплат вкладникам банку або спілки, щодо якого/якої відбулось виконання умови гарантії.

Тимчасова адміністрація або суб’єкт, з яким Правління Фонду укладе відповідний договір, розпочне виплату гарантованих коштів відповідно до рішення Правління Фонду, протягом 7 робочих днів з дати виконання умови гарантії.

вгору

24. Що відбувається з грошовими коштами, розмір яких перевищує ліміт гарантії Фонду? Чи можна їх повернути?

Грошові кошти, розмір яких перевищує гарантії Фонду, є коштами, які має право отримати вкладник від банку або спілки. Після оголошення банкрутства банку або спілки вкладник має право вимагати відшкодування на загальних принципах Права про банкрутство. В цьому випадку ці кошти вкладник має право отримати за рахунок майнових прав банку або спілки. Вкладник повинен повідомити про свої кошти, вкладені в банк або спілку, суддю–комісара в термін, вказаний в судовому рішенні про оголошення банкрутства банку або спілки.

вгору

25. Протягом якого терміну можна отримати гарантовані кошти?

Після завершення виплат тимчасовою адміністрацією банку або спілки, або суб’єктом, який їх здійснював відповідно до договору з Фондом, гарантовані кошти можна отримати в Офісі Фонду протягом 5 років з дати виконання умови гарантії (у деяких випадках це можна зробити, надсилаючи до Фонду відповідні документи поштою). Після закінчення цього терміну отримати гарантовані кошти буде неможливо (закінчення строку давності).

вгору