Z głębokim żalem informujemy, że 26 marca 2021 r. zmarł nasz Kolega, Przyjaciel i Współpracownik

ś.p. Henryk Krasuski

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w BFG.
Zapamiętamy Go jako niezwykle dobrego i ciepłego człowieka,
a także jako profesjonalistę, poważnego i odpowiedzialnego
w podejściu do codziennych obowiązków.

Łączymy się w bólu z Najbliższymi Henryka.

Odpoczywaj w pokoju, Henryku.

Do dyspozycji wszystkich została przygotowana elektroniczna Księga Kondolencji ksiegakondolencyjna@bfg.pl