Zapytanie o informację cenową – RFI
Rozbudowa infrastruktury serwerów kasetowych
oraz rozbudowa macierzy dyskowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwraca się z zapytaniem o szacunkowe koszty rozbudowy systemu serwerów kasetowych BLADE wraz z usługą dostawy oraz rozbudowa systemu pamięci masowej (macierzy dyskowej) wraz z usługą dostawy, wdrożenia, konfiguracji i dokumentacji.

Opis planowanego zadania znajduje się w załączonym dokumencie.

Odpowiedź prosimy  złożyć na Formularzu odpowiedzi do Zapytania oraz przesłać na adres mailowy: kancelaria@bfg.pl najlepiej w terminie do dnia  31 stycznia 2020 r. BFG nie ponosi kosztów przygotowania odpowiedź na niniejsze zapytanie.

Prośbę o wyjaśnienie treści zapytania prosimy kierować na adres e-mail: kancelaria@bfg.pl. BFG zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania wykraczające poza zakres niniejszego zapytania.