Zdzisław Sokal (CC BY Filip Błażejowski/BFG)

Zdzisław Sokal jest prezesem zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego od 2 kwietnia 2016 r. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Funduszu.

Zdzisław Sokal jest także doradcą prezydenta RP oraz zasiada w Komisji Nadzoru Finansowego jako przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawuje również funkcję członka Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers – IADI).

Z branżą finansową związany od 1994 r. Swoją karierę zaczął w Kredyt Banku SA, gdzie zajmował się restrukturyzacją kredytów. Następnie objął stanowisko prezesa w jednym z pierwszych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce Prospector sp. z o.o.

W latach 1998-2001 jako członek zarządu i dyrektor finansowy prowadził restrukturyzację Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z o.o. Restrukturyzował także Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA i był członkiem jego rady nadzorczej.

W latach 2006-2007 pracował w PKO BP SA, początkowo na stanowisku doradcy prezesa, później jako wiceprezes nadzorujący obszar rachunkowości i rozliczeń, ryzyka i windykacji. Był także przewodniczącym rady nadzorczej Kredobank SA Ukraina.

W latach 2007-2013 pełnił funkcję członka zarządu Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialnego za rachunkowość, stabilność finansową, informatykę i bezpieczeństwo. Współautor „Pakietu Zaufania” – programu zainicjowanego przez NBP po bankructwie Lehman Brothers. Pełnił funkcję pełnomocnika prezesa NBP do spraw etyki. Kierował procesem wydzielenia nadzoru bankowego z NBP i przeniesienia go do Komisji Nadzoru Finansowego. Był członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy ministrze finansów oraz członkiem rady nadzorczej Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej w Moskwie.

W latach 2015-2018 był przedstawicielem prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Wieloletni wykładowca i doktor honoris causa Uniwersytetu Bankowego przy Narodowym Banku Ukrainy. Obecnie wykłada finanse na Uczelni Łazarskiego.