logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Współpraca międzynarodowa Podstawowe zasady efektywnego gwarantowania depozytów
Publikacja: 5 stycznia 2012

Podstawowe zasady efektywnego gwarantowania depozytów

Podstawowe zasady efektywnych systemów gwarantowania depozytów (Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems) są zbiorem najlepszych międzynarodowych praktyk i standardów służących poprawie efektywności funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów. Zasady te zostały utworzone w 2009 r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów przy współpracy Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, Europejskiego Forum Gwarantów Depozytów oraz Komisji Europejskiej.

Podstawowe zasady efektywnych systemów gwarantowania depozytów służą poszczególnym państwom jako punkt odniesienia dla wzmocnienia istniejących lub opracowania nowych systemów gwarantowania depozytów. Zasady w 2011 r. stały się częścią opracowywanych przez Financial Stability Board Podstawowych Standardów Stabilnych Systemów Finansowych. Zostały także oficjalnie zaakceptowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy i wykorzystywane w przeprowadzanych przez obie instytucje przeglądach sektora finansowego państw członkowskich MFW i Banku Światowego.

Ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2016