Współpraca międzynarodowa

Bankowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi aktywną działalność na arenie międzynarodowej. Fundusz jest członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających instytucje gwarantowania depozytów na poziomie europejskim (tj. Europejskiego Forum Gwarantów Depozytów – EFDI) oraz światowym (tj. Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów – IADI). Służą one wymianie doświadczeń między stowarzyszonymi krajami. Wspólnie podejmowane działania pozwalają na ujednolicenie regulacji i zwiększenie ich efektywności. W ramach działalności międzynarodowej Fundusz analizuje jak działają … Czytaj dalej Współpraca międzynarodowa