logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Dla instytucji finansowych Portal SRG BFG
Publikacja: 3 lutego 2016

Portal SRG BFG

Poniżej opublikowano, w zestawie informacji do pobrania: „Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do BFG danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania” (podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania (Dz. U. poz. 1642)).

Nadal obowiązują Umowy w sprawie korzystania z Portalu SRG BFG zawarte:

  • z bankami na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania (Dz. U. z 2013 r. poz. 1469);
  • ze spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz.1198).W sprawach dotyczących użytkowników portalu oraz umów SRG BFG prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

22 583 09 46 lub 22 583 08 74

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2016