logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Czasopismo „Bezpieczny Bank” Zasady recenzowania publikacji
Publikacja: 19 października 2016

Zasady recenzowania publikacji

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie „Bezpieczny Bank”

 • Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje dwóch recenzentów (co najmniej jednego zewnętrznego).
 • Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double-blind review process”); recenzent podpisuje deklarację o braku konfliktu interesów.
 • Recenzja ma formę pisemną, zakończona jest wnioskiem o dopuszczeniu/odrzuceniu artykułu bądź o konieczności naniesienia poprawek.
 • Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w załączonym wzorze recenzji.

Lista recenzentów

W roku 2015 recenzentami artykułów dla czasopisma „Bezpieczny Bank” byli:

 • dr hab. Józefa Gniewek
 • prof. Janina Harasim
 • prof. Anna Jurkowska-Zeidler
 • prof. Stanisław Kasiewicz
 • prof. Tadeusz Kowalski
 • dr hab. Zbigniew Krysiak
 • Paweł Łysakowski
 • prof. Monika Marcinkowska
 • prof. Ewa Mikalszewska
 • prof. Irena Pyka
 • dr hab. Barbara Pogonowska
 • prof. Jan Solarz
 • prof. Jan Szambelańczyk
 • prof. Olga Szczepańska-Maciejuk
 • prof. Włodzimierz Szpringer
 • prof. Grazyna Woźniewska
 • prof. Małgorzata Zaleska

W roku 2014 recenzentami artykułów dla czasopisma „Bezpieczny Bank” byli:

 • Jerzy Bańka
 • prof. Dariusz Filar
 • prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 • prof. Stanisław Kasiewicz
 • prof. Ryszard Kokoszczyński
 • prof. Ewa Kulińska
 • dr hab. Piotr Masiukiewicz
 • prof. Monika Marcinkowska
 • prof. Ewa Miklaszewska
 • prof. Krzysztof Opolski
 • prof. Leszek Pawłowicz
 • prof. Bogusław Pietrzak
 • prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska
 • prof. Jan K. Solarz
 • prof. Jan Szambelańczyk
 • prof. Olga Szczepańska-Maciejuk
 • prof. Grażyna Woźniewska
 • prof. Małgorzata Zalewska

W roku 2013 recenzentami artykułów dla czasopisma „Bezpieczny Bank” byli:

 • prof. Dariusz Filar
 • prof. Jacek Grzywacz
 • prof. Stanisław Flejterski
 • prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 • prof. Stanisław Kasiewicz
 • prof. Ryszard Kokoszczyński
 • prof. Ewa Kulińska
 • prof. Monika Marcinkowska
 • prof. Leszek Pawłowicz
 • prof. Jan K. Solarz
 • prof. Jan Szambelańczyk
 • prof. Olga Szczepańska-Maciejuk
 • prof. Włodzimierz Szpringer
 • dr hab. Beata Świecka
Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2016