logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Numery czasopisma „Bezpieczny Bank” Bezpieczny Bank nr 3 (68) 2017
Publikacja: 29 grudnia 2017

Bezpieczny Bank nr 3 (68) 2017

Zawartość numeru:

nr 3 (68) 2017, s. 5-6
Jan Szambelańczyk
Od Redakcji tekst
Problemy i poglądy    
nr 3 (68) 2017, s. 7-22
Marek Ratajczak
Finansjalizacja gospodarki: wymiary dyskusji abstrakt
pełny tekst
nr 3 (68) 2017, s. 23-38
Marta Maciejasz-Świątkiewicz
Zjawisko wirtualizacji pieniądza w warunkach polskich abstrakt
pełny tekst
nr 3 (68) 2017, s. 39-58
Patrycja Chodnicka-Jaworska
Wpływ credit ratingu inwestorów na rating banków europejskich abstrakt
pełny tekst
nr 3 (68) 2017, s. 59-85
Magdalena Kozińska
Ryzyko prawne w zarządzaniu kryzysowym – wnioski z upadłości Banco Popular Español abstrakt
pełny tekst
nr 3 (68) 2017, s. 86-105
Maciej Stradomski, Krzysztof Łabowski
Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych jako element ryzyka kredytowego banków abstrakt
pełny tekst
nr 3 (68) 2017, s. 106-126
Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński
Ryzyko klienta i kultura ryzyka a rozwój bankowości cyfrowej abstrakt
pełny tekst
Raporty z badań    
nr 3 (68) 2017, s. 127-154
Katarzyna Kochaniak
Determinanty kształtowania się poziomu depozytów oszczędnościowych gospodarstw domowych w krajach strefy euro abstrakt
pełny tekst
nr 3 (68) 2017, s. 155-171
Maciej Żytkowiak
Wpływ terenu działania na sytuację ekonomiczną banków spółdzielczych abstrakt
pełny tekst
Recenzje    
nr 3 (68) 2017, s. 172-178
Jan Szambelańczyk
Andrzej Sławiński, Anna Chmielewska, Zrozumieć rynki finansowe tekst
nr 3 (68) 2017, s. 179-181
Krystyna Piotrowska-Marczak
Andrzej Fierla (red.nauk.), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa tekst
Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2018