logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Numery czasopisma „Bezpieczny Bank” Bezpieczny Bank nr 2 (67) 2017
Publikacja: 30 sierpnia 2017

Bezpieczny Bank nr 2 (67) 2017

Od numeru 2 (67) 2017 „Bezpieczny Bank” jest wydawany wyłącznie w wersji elektronicznej.

Zawartość numeru:

nr 2 (67) 2017, s. 5-6
Jan Szambelańczyk
Od Redakcji tekst
Problemy i poglądy  
nr 2 (67) 2017, s. 7-37
Aleksandra Nadolska 
O dopuszczalności drogi sądowej w sprawie o zapłatę z tytułu niewypłaconej kwoty wolnych środków funduszu stabilizacyjnego z powództwa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego abstrakt
pełny tekst
nr 2 (67) 2017, s. 38-51
Jacek Adamek
Nadzór religijny nad muzułmańskimi instytucjami finansowymi abstrakt
pełny tekst
nr 2 (67) 2017, s. 52-74
Patrycja Chodnicka-Jaworska
Forma własności banku a credit rating abstrakt
pełny tekst
nr 2 (67) 2017, s. 75-96
Małgorzata Pawłowska
Rentowność banków w Polsce w okresie globalnego  kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia w strefie euro abstrakt
pełny tekst
nr 2 (67) 2017, s. 97-126
Katarzyna Kochaniak
Depozyty a vista a sytuacja materialna gospodarstw domowych – z doświadczeń krajów strefy euro abstrakt
pełny tekst
nr 2 (67) 2017, s. 127-142
Zbigniew Korzeb
Lichwa – fikcja czy rzeczywistość abstrakt
pełny tekst
nr 2 (67) 2017, s. 143-158
Krzysztof Świeszczak
Zaufanie w świecie finansów w obliczu rozwoju technologii na przykładzie banków i sektora FinTech abstrakt
pełny tekst
Recenzje  
nr 2 (67) 2017, s. 159-165
Andrzej Sławiński
Stefan Kawalec, Ernest Pytlarczyk,  Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty? tekst
nr 2 (67) 2017, s. 166-170
Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Anna Dobrzańska, Polityka makroostrożnościowa banku centralnego tekst
Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2018