logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Numery czasopisma „Bezpieczny Bank” Bezpieczny Bank nr 1 (66) 2017
Publikacja: 5 września 2017

Bezpieczny Bank nr 1 (66) 2017

Zawartość numeru:

nr 1 (66) 2017, s. 7-8
Jan Szambelańczyk
Od Redakcji tekst
Problemy i poglądy  
nr 1 (66) 2017, s. 9-31
Aleksandra Nadolska 
Źródła regulacji i nadzoru nad bankami funkcjonującymi na rynku finansowym Unii Europejskiej abstrakt
pełny tekst
nr 1 (66) 2017, s. 32-59
Anna Dobrzańska, Jarosław Michalewicz
Pokryzysowe regulacje w zakresie systemowo ważnych banków. Koniec problemu TBTF? abstrakt
pełny tekst
nr 1 (66) 2017, s. 60-106
Magdalena Kozińska
Przegląd źródeł finansowania dostępnych dla instytucji kredytowej działającej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem awaryjnych źródeł płynności i kapitału abstrakt
pełny tekst
nr 1 (66) 2017, s. 107-128
Dorota Ślażyńska-Kluczek
Analiza funkcji organów nadzoru wobec krajowych instytucji płatniczych abstrakt
pełny tekst
nr 1 (66) 2017, s. 129-148
Tomasz J. Dąbrowski
Współczesny bank – między instytucją zaufania publicznego a przedsiębiorstwem abstrakt
pełny tekst
nr 1 (66) 2017, s. 149-173
Iwa Kuchciak, Artur Mikulec
Świadomość finansowa i inkluzja bankowa osób w wieku 50+ w świetle badań pierwotnych abstrakt
pełny tekst
Miscellanea
nr 1 (66) 2017, s. 174-190
Maria M. Sadłocha
Banki w oczach młodzieży licealnej na podstawie badania ankietowego abstrakt
pełny tekst
Recenzje
nr 1 (66) 2017, s. 191-196
Dariusz Daniluk
Jakub Kerlin, Ewolucja roli instytucji gwarantujących depozyty w sieci bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej tekst
nr 1 (66) 2017, s. 197-202
Paweł Smaga
Błażej Dudkiewicz, Europejski Bank Centralny i nadzór finansowy w Unii Europejskiej a stabilność finansowa tekst
Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2018