logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Czasopismo „Bezpieczny Bank” Biblioteki otrzymujące czasopismo „Bezpieczny Bank”
Publikacja: 5 października 2016

Biblioteki otrzymujące czasopismo „Bezpieczny Bank”

 1. Biblioteka Narodowa (2 egz.)
 2. Biblioteka Jagiellońska (2 egz.)
 3. Biblioteka Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 4. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
 5. Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 6. Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 7. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
 8. Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego
 9. Biblioteka Śląska w Katowicach
 10. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
 11. Książnica Pomorska w Szczecinie
 12. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego
 13. Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 14. Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego
 15. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Białymstoku

Instytucje publiczne

 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Biblioteka
 2. Naczelny Sąd Administracyjny – Biblioteka
 3. Najwyższa Izba Kontroli – Biblioteka
 4. Narodowy Bank Polski – Biblioteka
 5. Sąd Najwyższy – Biblioteka
 6. Sejm RP – Biblioteka

Uczelnie publiczne

 1. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 2. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
 3. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 4. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 5. Szkoła Główna Handlowa
 6. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 7. Uniwersytet Gdański
 8. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 9. Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 11. Uniwersytet Jagielloński
 12. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 13. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 14. Uniwersytet Łódzki
 15. Uniwersytet Opolski
 16. Uniwersytet Rzeszowski
 17. Uniwersytet Szczeciński
 18. Uniwersytet Śląski
 19. Uniwersytet w Białymstoku
 20. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 21. Uniwersytet Warszawski
 22. Uniwersytet Wrocławski
 23. Uniwersytet Zielonogórski

Uczelnie niepubliczne

 1. Akademia Finansów w Warszawie
 2. „Olympus” Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie
 3. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 4. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 5. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 6. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 7. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku Białej
 8. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 9. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 10. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie
 11. Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
 12. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bygdoszczy
Ostatnia aktualizacja: 30 października 2016