logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Aktualności

Wręczenie nagród w konkursie BFG na najlepszą pracę doktorską i magisterską

27.06.2017

- Serdecznie gratuluję zwycięzcom konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepszą pracę dyplomową - powiedział Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu wręczając nagrody dr Jakubowi Kerlinowi i Kamilowi Klupie. -...

czytaj dalej

Informacja dla banków – dane wykorzystane przy kalkulacji składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2017 r.

12.06.2017

Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje bankom informacje o całkowitej wysokości podstawy do wyznaczenia składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji, łącznej kwocie składek ryczałtowych oraz wybrane inne informacje...

czytaj dalej

Informacja dla klientów SKOK "Nike" - Pekao S.A. będzie dokonywał wypłat środków gwarantowanych

07.06.2017

Komunikat nr 57 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 7 czerwca 2017 r. W dniu 6 czerwca 2017 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) otrzymał od Zarządcy Komisarycznego Spółdzielczej Kasy...

czytaj dalej

Informacja dla klientów SKOK „Nike” - spełnienie warunku gwarancji

02.06.2017

Komunikat nr 56 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 2 czerwca 2017 r. W dniu 6 lipca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 7 lipca 2016 r. Zarządcy Komisarycznego w...

czytaj dalej

SKOK „Nike” bez przymusowej restrukturyzacji

02.06.2017

Zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 z późn. zm.) („ustawa o BFG”) w...

czytaj dalej

Informacja dla klientów SKOK „Nike” - spełnienie warunku gwarancji

02.06.2017

Komunikat nr 55 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 2 czerwca 2017 r. W dniu 6 lipca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 7 lipca 2016 r. Zarządcy Komisarycznego w...

czytaj dalej

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG

31.05.2017

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury...

czytaj dalej

Informacja dla klientów Twojej SKOK - BZ WBK będzie dokonywał wypłat środków gwarantowanych

16.05.2017

Komunikat nr 54 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. W dniu 15 maja 2017 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) otrzymał od Zarządcy Komisarycznego Twojej Spółdzielczej Kasy...

czytaj dalej

Informacja dla klientów Twojej SKOK - spełnienie warunku gwarancji

12.05.2017

Komunikat nr 53 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 12 maja 2017 r. W dniu 24 maja 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 25 maja 2016 r. Zarządcy Komisarycznego w Twojej...

czytaj dalej

Twoja SKOK bez przymusowej restrukturyzacji

12.05.2017

Zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 966 z późn. zm.) („ustawa o BFG”) w...

czytaj dalej