logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Aktualności

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG

21.05.2018

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury...

czytaj dalej

Wsparcie w procesie restrukturyzacji Lubuskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

09.05.2018

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Bankowi Spółdzielczemu we Wschowie w procesie restrukturyzacji Lubuskiej Spółdzielczej Kasy...

czytaj dalej

Dyrektywa BRR została znowelizowana

19.03.2018

12 grudnia 2017 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2399 zmieniająca dyrektywę 2014/59/UE (dyrektywa BRR) w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów...

czytaj dalej

Wsparcie na przejęcie Bieszczadzkiej SKOK

07.03.2018

W dniu 22 lutego 2018 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia ING Bankowi Śląskiemu S.A. w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy...

czytaj dalej

Wysokość łącznych kwot składek na 2018 r.

23.02.2018

W dniu 21 lutego 2018 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały w sprawie: określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków na 2018 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek...

czytaj dalej

Kryptowaluty nie są objęte gwarancjami BFG

22.12.2017

Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że środki utrzymywane w kryptowalutach („walutach” wirtualnych) nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi.

czytaj dalej

Informacja dla deponentów SKOK "Wybrzeże" - wypłaty środków gwarantowanych prowadzi bezpośrednio Fundusz

27.11.2017

Komunikat nr 63 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 27 listopada 2017 r. Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” były prowadzone w...

czytaj dalej

Wysokość stawki funduszy ochrony środków gwarantowanych na rok 2018

17.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwałę dotyczącą określenia wysokości stawki funduszy ochrony środków gwarantowanych na rok 2018.

czytaj dalej

Wsparcie na przejęcie Lubuskiej SKOK

03.10.2017

W dniu 3 października 2017 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 1194/DPR/2017  w sprawie możliwości udzielenia wsparcia w procesie restrukturyzacji Lubuskiej Spółdzielczej Kasy...

czytaj dalej

Informacja dla klientów SKOK „Wybrzeże" - PKO BP S.A. będzie dokonywał wypłat środków gwarantowanych

20.09.2017

Komunikat nr 62 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 września 2017 r. W dniu 19 września 2017 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) otrzymał od Zarządcy Komisarycznego Spółdzielczej Kasy...

czytaj dalej