logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Aktualności

Rozporządzenia w sprawie składek przekazywanych w formie zobowiązań do zapłaty oraz w sprawie przekazywania informacji Funduszowi weszły w życie

17.03.2017

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 marca 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi...

czytaj dalej

Publikacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania informacji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

06.03.2017

W dniu 3 marca 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi...

czytaj dalej

Wysokość łącznych kwot składek na 2017 r.

28.02.2017

W dniu 27 lutego 2017 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały w sprawie: określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków na 2017 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek...

czytaj dalej

Zarząd Funduszu zwolnił z wymogów określonych w art. 222 ustawy o BFG czynności polegające na emisji instrumentów kierowanych do klientów profesjonalnych

10.02.2017

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zwolnił podmioty krajowe z obowiązku zawarcia w warunkach emisji instrumentów finansowych lub umów, na podstawie których podmioty te zaciągają zobowiązania, adresowanych do...

czytaj dalej

Informacja dla klientów Wielkopolska SKOK - PKO BP będzie dokonywał wypłat środków gwarantowanych

08.02.2017

Komunikat nr 50 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 8 lutego 2017 r. W dniu 7 lutego 2017 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) otrzymał od Zarządcy Komisarycznego Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy...

czytaj dalej

Wielkopolska SKOK bez przymusowej restrukturyzacji

03.02.2017

Zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 966) („ustawa o BFG”) w przypadku, gdy...

czytaj dalej

Informacja dla klientów Wielkopolska SKOK - spełnienie warunku gwarancji - Komunikat BFG nr 49

03.02.2017

Komunikat nr 49 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 3 lutego 2017 r. W dniu 17 maja 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 18 maja 2016 r. Zarządcy Komisarycznego w...

czytaj dalej

Informacja dla klientów Wielkopolska SKOK - spełnienie warunku gwarancji - Komunikat BFG nr 48

03.02.2017

Komunikat nr 48 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 3 lutego 2017 r. W dniu 17 maja 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 18 maja 2016 r. Zarządcy Komisarycznego w...

czytaj dalej

Komunikat nr 47 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 2 stycznia 2017 r. - informacje dla klientów BS w Nadarzynie

02.01.2017

Informacja dodatkowa dotycząca bankowych rachunków IKE oraz IKZE Informacja dodatkowa dotycząca wypłaty środków gwarantowanych ponad limit 100 000 euro Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Banku...

czytaj dalej

Zarząd Funduszu zwolnił z wymogów określonych w art. 222 ustawy o BFG czynność polegającą na prowadzeniu rachunków

12.12.2016

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zwolnił podmioty krajowe z obowiązku zawarcia w umowie rachunku bankowego, rachunku członka kasy i rachunku pieniężnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...

czytaj dalej