Na podstawie art. 330 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 z późn. zm.) („ustawa o BFG”), Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu („Fundusz”) przysługuje prawo uzyskiwania informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, w szczególności informacji niezbędnych do wykonania oszacowania, o którym mowa w art

Określenie listy podmiotów, wobec których Fundusz nie będzie realizował uprawnienia, o którym mowa w art. 330 ust. 1Czytaj dalej….

Komunikat nr 67 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 18 lipca 2019 r.
W dniu 17 lipca 2019 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) otrzymał od Zarządu Komisarycznego Banku Spółdzielczego w Grębowie listę deponentów, o której mowa w art. 43 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów

Informacja dla klientów BS w Grębowie – Santander Bank Polska będzie dokonywał wypłat środków gwarantowanychCzytaj dalej….