W związku z wejściem w życie z dniem 7 marca 2019 r. ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 326), zmianie ulegają właściwe dla banków i oddziałów banków zagranicznych: dokument elektroniczny oraz wartości danych słownikowych, o 

Zmiany w zakresie systemów wyliczania utrzymywanych w bankachCzytaj dalej….

W dniu 20 lutego 2019 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały w sprawie:

określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków na 2019 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty,
określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny kas na 2019 r., terminu ich wniesienia oraz 

Wysokość łącznych kwot składek na 2019 r.Czytaj dalej….

Informujemy, że w celu usprawniania procesu przekazywania danych o wysokości zobowiązań do zapłaty Bankowy Fundusz Gwarancyjny przygotował i udostępnił nową wersję plików wzorcowych (schematy XSD) dla dokumentów elektronicznych w formacie XML (o których jest mowa w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia w części „Wymogi techniczne dla plików XML”) niezbędnych do sporządzania informacji, według

Zmiany w schematach XSDCzytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte w 2017 r. podczas wyznaczania po raz pierwszy minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) oraz analizy dokonane podczas cyklu planistycznego w 2018 r., zdecydował o konieczności zaktualizowania metodyki wyznaczania MREL. Poniżej przedstawione zostały najistotniejsze elementy metodyki.

Podstawowym elementem wpływającym na 

Podstawowe zasady wyznaczania poziomu MREL dla banków w 2018 r.Czytaj dalej….