Komunikat nr 67 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 18 lipca 2019 r.
W dniu 17 lipca 2019 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) otrzymał od Zarządu Komisarycznego Banku Spółdzielczego w Grębowie listę deponentów, o której mowa w art. 43 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Informacja dla klientów BS w Grębowie – Santander Bank Polska będzie dokonywał wypłat środków gwarantowanychCzytaj dalej….

Komunikat nr 66 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 lipca 2019 r.
W dniu 9 lipca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 10 lipca 2019 r. zarządu komisarycznego w Banku Spółdzielczym w Grębowie („Bank”). Z dniem 12 lipca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Grębowie, zaś w 

Informacja dla klientów BS w Grębowie – spełnienie warunku gwarancji z określeniem kursuCzytaj dalej….

STARSZE>>