Rolę kuratora określają przepisy prawa bankowego. BFG na bieżąco realizuje zadania związane z przepływem informacji między Idea Bank a KNF oraz monitorowaniem sytuacji ekonomicznej banku. Kurator ma prawo do uczestniczenia w posiedzeniach organów banku oraz prawo do uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania swoich funkcji, ale nie zarządza bankiem ani nie doradza jego zarządowi.

Stanowisko BFG w odniesieniu do raportów bieżących Idea Banku S.A. z 3 września 2020 r.Czytaj dalej….

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
zaprasza do udziału w

KONKURSIE

na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2020 roku, napisanych w języku polskim.

KONKURS BFGCzytaj dalej….

STARSZE>>