Europejski Urząd Nadzoru Bankowego na swojej stronie internetowej opublikował polskojęzyczną wersję wytycznych w sprawie poprawy możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (ang. Resolvability guidelines).

Zobowiązane do ich stosowania są organy przymusowej restrukturyzacji oraz instytucje objęte zakresem podmiotowym dyrektywy BRR z wyłączeniem instytucji, których plan przymusowej restrukturyzacji zakłada przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Podmioty te zobowiązane są osiągnąć

Publikacja wytycznych w sprawie poprawy możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacjiCzytaj dalej….

Informujemy, że ukazał się nowy numer pisma „Bezpieczny Bank” (1/86/2022). Jest to numer poświęcony przede wszystkim sytuacji na Ukrainie, będącej w stanie wojny. W dziale „Problemy i poglądy” głos zabrali naukowcy z Ukrainy, charakteryzując wybrane obszary lub aspekty szeroko pojętych finansów broniącego się przed brutalną agresją państwa i jego obywateli. Niezwykle aktualne są sprawozdania dotyczące

Bezpieczny Bank nr 1 (86) 2022 poświęcony wojnie w UkrainieCzytaj dalej….

STARSZE>>