BFG rozpoczyna przymusową restrukturyzację BS w Przemkowie; zostanie on przejęty przez SGB-Bank S.A.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Banku Spółdzielczego w Przemkowie w dniu 30 kwietnia 2020 r. rozpoczął jego przymusową restrukturyzację z wykorzystaniem instrumentu przymusowej restrukturyzacji w formie przejęcia przedsiębiorstwa BS w Przemkowie.

Przymusowa restrukturyzacja Banku Spółdzielczego w Przemkowie – informacja o przyczynach i skutkachCzytaj dalej….

Mając na względzie ostatnie wydarzenia związane z pandemią COVID-19, oraz ich wpływ na sektor bankowy, rynki finansowe oraz gospodarkę, Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”), wraz z innymi instytucjami tworzącymi sieć bezpieczeństwa finansowego, podejmuje działania mające na celu niwelowanie negatywnych skutków zaistniałej sytuacji dla sektora bankowego.

Zgodnie z przepisami prawa wysokość minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań

Komunikat BFG ws MRELCzytaj dalej….

STARSZE>>