W związku z wejściem w życie z dniem 7 marca 2019 r. ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 326), zmianie ulegają właściwe dla banków i oddziałów banków zagranicznych: dokument elektroniczny oraz wartości danych słownikowych, o których mowa w 

Zmiany w zakresie systemów wyliczania utrzymywanych w bankachCzytaj dalej….

W dniu 20 lutego 2019 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały w sprawie:

określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków na 2019 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty,
określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny kas na 2019 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych

Wysokość łącznych kwot składek na 2019 r.Czytaj dalej….

STARSZE>>