Komunikat nr 20 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 8 stycznia 2016 r.

W dniu 12 czerwca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 15 czerwca 2015 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak („Kasa”).

Z dniem 8 stycznia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak

Informacja dla klientów SKOK Kujawiak – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….

Komunikat nr 19 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 8 stycznia 2016 r.

W dniu 12 czerwca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 15 czerwca 2015 r. Zarządcy Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak („Kasa”).

Z dniem 8 stycznia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak

Informacja dla klientów SKOK Kujawiak – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….

Komunikat nr 18 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r.

W dniu 25 listopada 2015 r. Bankowy Funduszu Gwarancyjnego otrzymał od Zarządu Komisarycznego Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie (posługującego się nazwą handlową „SK bank”) listę deponentów, o której mowa w art. 26i ust. 1 ustawy z dnia

Informacja dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa – wypłat środków gwarantowanych będzie dokonywał Bank Zachodni WBK S.A.Czytaj dalej….

Komunikat nr 17 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 23 listopada 2015 r.

W dniu 10 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 11 sierpnia 2015 r. zarządu komisarycznego w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie (posługującym się nazwą handlową „SK bank”) („Bank”). Z dniem 21

Informacja dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….

Komunikat nr 16 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 23 listopada 2015 r.

W dniu 10 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 11 sierpnia 2015 r. zarządu komisarycznego w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie (posługującym się nazwą handlową „SK bank”) („Bank”). Z dniem 21

Informacja dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa – spełnienie warunku gwarancjiCzytaj dalej….

Komunikat nr 15 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 21 listopada 2015 r.

W dniu 10 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu z dniem 11 sierpnia 2015 r. zarządu komisarycznego w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie (posługującym się nazwą handlową „SK bank”) („Bank”). Decyzją z dnia

Informacja dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa – zawieszenie działalności SK BankuCzytaj dalej….

Komunikat nr 12 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 1 marca 2015 r.
Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów SKOK w Wołominie były prowadzone w placówkach PKO BP S.A. w okresie od 19 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r.
Po tym terminie, w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji (tj. od 12

Informacja dla klientów SKOK Wołomin – wypłaty środków gwarantowanych dokonuje bezpośrednio FunduszCzytaj dalej….

Komunikat nr 11 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 13 lutego 2015 r.

W dniu 17 grudnia 2014 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 105/DGD/2014 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie.

Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie dokonywane są za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku

Informacja dla klientów SKOK Wołomin – wypłaty środków gwarantowanych prowadzi PKO BPCzytaj dalej….